Orthodontie in 2020

Tandheelkunde voor kinderen tot 18 jaar zit in de basisverzekering. Orthodontie niet meer sinds 1995. Orthodontie kunt u aanvullend verzekeren.

De zorgverzekeraars maken pas halverwege november bekend wat de polisvoorwaarden zijn voor 2020. Tot die tijd houden ze dat uit concurrentieoverwegingen geheim. In de maand december 2019 kunt u zich oriënteren op de diverse mogelijke verzekeringen voor orthodontie bij de verschillende zorgverzekeraars voor 2020.

Een nieuw fenomeen is het wachtjaar

Dit betekend dat u eerst al een jaar premie betaald voor de aanvullende verzekering die orthodontie gaat dekken, maar eerst nog geen vergoeding krijgt. Pas het jaar erna krijgt u recht op vergoeding als u die verzekering aanhoudt.

Zorgverzekeraar Menzis kent al jaren het wachtjaar.

In 2019 heeft Zilveren Kruis ook een wachtjaar ingevoerd.

In 2020 zal De Friesland een wachtjaar gaan invoeren. Als u nu in de AV Optimaal zit is orthodontie verzekerd. Als u de AV Optimaal gaat afsluiten per januari 2020, dan bent u pas in 2021 verzekerd voor orthodontie.

Advies: Let goed op of uw zorgverzekeraar ook een wachtjaar gaat invoeren in 2020, want als u in 2020 met orthodontie wilt beginnen en eerst in een wachtjaar terecht komt kan dat tot teleurstelling leiden. In december kunt u ook nog kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Bij veel zorgverzekeraars moet de ouder bij wie het kind op de polis staat een aanvullende verzekering nemen zodat het kind dan aanvullend voor orthodontie verzekerd is.