BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE SPOEDDIENST

De reguliere spoeddiensten in onze praktijk komen te vervallen per 1 november 2023.
Vanaf die datum kunnen patiënten met pijn op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend terecht bij de volgende spoedpraktijk:

Dental365 Leeuwarden
Havingastate 9E-11, 8925 AZ
Leeuwarden

Tel.: 085-0189430

Team Familie Dental Zorg